top of page

LLEGIR L'ETIQUETAT

Abans de començar aquest apartat, és important que hagis llegit l'apartat ALIMENTS, ja que hauràs de saber distingir entre aliments genèrics i no genèrics per entendre l'etiquetat dels productes. 

El Reglament UE 1169/2011 vàlid per tota la Unió Europea, és el reglament en vigor sobre la informació alimentària que s'inclou a l'etiquetat dels productes alimentaris, i en el seu Annex II es regula l'etiquetat dels al·lergens. Són 14 els al·lergens d'obligada declaració (gluten, sulfits, api, soia, cacauets, fruits de closca, sèsam, mostassa, tramussos, ous, llet, peix, crustacis i mol·luscs).

 

Aquest reglament, lluny d'ajudar al col.lectiu celíac, ens genera dubtes respecte si un aliment és apte o no per nosaltres, ja que obliga als fabricants a etiquetar els al·lergens quan estan presents com ingredient del producte, però no els obliga a incloure a l'etiquetat la presència de traces, tot i que hi ha fabricants que voluntàriament les esmenten.

Això vol dir que si un producte conté gluten com ingredient el fabricant etiquetarà amb negretacursiva, o MAJÚSCULES l'ingredient que porta gluten, però no està obligat a posar si conté o no traces. I aquí és on se'ns generen dubtes. 

No és obligatori indicar la presència d'al·lergens en els productes on la seva denominació faci referència clara a la presència del mateix.

Els bars, restaurants i catering han d'especificar obligatòriament la presencia d'aquests al·lergens, però un cop més ens trobem amb el problema de les traces i de la contaminació creuada.

Si segueixes els següents criteris, et serà més fàcil saber si pots o no consumir un producte. Hi ha 4 opcions que et pots trobar:

  • SI ÉS UN PRODUCTE GENÈRIC. Els productes genèrics no porten mai l'indicatiu sense gluten, ja que es considera que per naturalesa no el conté. Això no vol dir que sigui apte per celíacs. Haurem de llegir l'etiquetat i si no posa que conté gluten o cap cereal que el pugui contenir, serà apte per nosaltres.

  • SI ÉS UN PRODUCTE NO GENÈRIC. Aquests productes són els que han d'etiquetar si contenen gluten com ingredient (i ho han de posar en negreta, cursiva o MAJÚSCULES) però no sabem si tenen traces, i per tant NO és apte per celíacs. Dins d'aquest grup, hi ha molts fabricants que etiqueten tant els ingredients com les traces, normalment es pot trobar la informació a la pàgina web o ens podem posar en contacte amb ells. Per tant, si és un producte d'un d'aquests fabricants, seria suficient amb llegir l'etiqueta per saber si porta o no gluten o traces.

  • SI ÉS UN PRODUCTE NO GENÈRIC PERÒ PORTA SEGELL O LLEGENDA SENSE GLUTEN. Aquest producte ens garanteix que és apte per celíacs, ja que per posar l'indicatiu sense gluten han de passar uns controls que garanteixen que el producte conté menys de 20 ppm de gluten (20 mg de gluten per quilo) , que és la quantitat tolerada pels celíacs.

  • SI ÉS UN PRODUCTE NO GENÈRIC, ETIQUETAT SENSE GLUTEN PERÒ ENS ESPECIFICA QUE  CONTÉ  X ppm DE GLUTEN (sempre per sota de 20 ppm). Aquest producte és apte per celíacs, però el fabricant posa la quantitat de ppm de gluten que conté com informació per a persones al·lèrgiques.

Hi ha diferents segells o indicatius sense gluten. Alguns d'ells són propis de la marca, uns altres són de fabricants adherits al Pacte del Celíac de l'Agència del Consum de la Generalitat de Catalunya. També tenim el símbol internacional de l'espiga barrada, acompanyat d'un número de llicència i en alguns casos amb la paraula OATS (significa que és sense gluten però que porta civada, avena en castellà). Aquest símbol està regulat per l'Associació de Societats Europees de Celíacs i té reconeixement en tota la Unió Europea. Hi ha un altre símbol de color verd, acompanyat de la llegenda "Controlado por FACE", aquests productes són sense gluten i ens garanteixen menys de 10 ppm de gluten (10 mg de gluten per quilo).

Alerta amb les llegendes "MOLT BAIX EN GLUTEN", ja que NO són aptes per celíacs, perquè contenen menys de 100 ppm (100 mg de gluten per quilo) i poden anar acompanyades de declaracions com "Adequat per a persones amb intolerància al gluten", "Adequat per celíacs", "Elaborat específicament per a persones amb intolerància al gluten", o "Elaborat específicament per a celíacs". Cap d'elles és apte per als celíacs.

 

 

bottom of page