top of page

TIPS

TRAVEL NET 

https://www.deepl.com/es/translator

CAT.- La teva experiència pot servir per ajudar a altres persones del nostre col.lectiu. Si descobreixes alguna eïna que ens pugui ser d'utilitat, t'agrairem molt que la comparteixis amb nosaltres.

ES.- Tu experiencia puede servir de ayuda a otras personas de nuestro colectivo. Si descubres alguna herramienta que nos pueda ser de utilidad, te agradeceremos que la compartas con nosotros.

EN.- Your experience can be of help to other people in our group. If you discover a tool that could be useful to us, we would be grateful if you could share it with us.
 

CATALÀ

Preparar un viatge depèn molt de la destinació, allotjament i medi de transport escollits. Hem de tenir en compte que hi ha països més preparats que altres pel que fa a la dieta sense gluten. En qualsevol cas, la previsió mai esta de més tenint en compte que no sempre tindrem a l’abast una opció segura per poder menjar. Tampoc és el mateix allotjar-se en un hotel que un apartament on la facilitat de cuinar-te el teu propi menjar ja és una garantia. I en quan als medis de transport hem de tenir en compte que moltes línies aèries ofereixen prèvia reserva, menús sense gluten però sovint als aeroports ens costa trobar opcions aptes per a celíacs. Per poder evitar al màxim qualsevol circumstància que no desitgem, us recomano:

 

1.- Contacta amb l’Associació de Celíacs del país de destí. Possiblement et puguin facilitar un enllaç amb els establiments que tenen acreditats.

2.- Prepara la ruta amb antelació de manera que sàpigues on podràs menjar cada dia i contacta-hi prèviament per reservar i assegurar-te que tindràs opcions per tu.

3.- Posa a la maleta alguns productes envasats que no siguin refrigerats i porta’n un parell sempre a la bossa de mà.

4.- En cas que et trobis sense cap opció segura per tu, sempre és preferible menjar fruita o qualsevol producte envasat sense gluten comprat a un supermercat, que córrer riscos innecessaris que et poden amargar el viatge.

5.- Si tens problemes amb l’idioma del país de destí, imprimeix aquest text i porta’l sempre amb tu.

6.- Si optes per allotjar-te a un hotel, contacta prèviament per mail i que t’assegurin quines opcions et poden oferir per l’esmorzar. Recorda que els bufets no son aptes per la constant manipulació i exposició dels aliments. Demana que t’ho serveixin directament des de cuina i amb el protocol correcte per evitar la contaminació creuada.

7.- Si t’allotges en un apartament, recorda no utilitzar els estris de fusta (taules de tallar, culleres...) ja que al ser material porós mai s’eliminen les traces tot i havent-los rentat. Per utilitzar la torradora necessitaràs les bosses que es comercialitzen per evitar la contaminació creuada, o torrar el pa en una paella prèviament rentada amb aigua i sabó. Renta sempre els estris i vaixella que necessitis abans de preparar el menjar. Tampoc utilitzis el forn amb la funció ventilador.

ESPAÑOL

1.- Contacta con la Asociación de Celíacos del país de destino. Posiblemente te puedan enviar un enlace con los establecimientos que tienen acreditados.

2.- Prepara la ruta con antelación de manera que sepas dónde puedes comer cada día y contacta con ellos previamente para reservar y asegurarte que tendrás opciones para ti.

3.- Mete en la maleta algunos productos envasados no refrigerados y lleva en la bolsa de mano siempre un par de ellos.

4.- En caso que no encuentres opciones seguras para ti, siempre es preferible comer fruta o algún producto sin gluten envasado comprado en un  supermercado, que correr riesgos innecesarios que te puedan amargar el viaje.

5.- Si tienes problemas con el idioma del país de destino, imprime este texto y llévalo siempre contigo.

6.- Si optas por alojarte en un hotel, contacta previamente con ellos por mail y que te aseguren qué opciones pueden ofrecerte para el desayuno. Recuerda que los bufets no son aptos por la constante manipulación y exposición de los alimentos. Solicita que te lo sirvan directamente desde la cocina y con el protocolo correcto para evitar la contaminación cruzada.

7.- Si te alojas en un apartamento, recuerda no usar los utensilios de madera (tabla de cortar, cucharas…) ya que al ser un material poroso nunca se van a eliminar las trazas por más que estén limpios. Para utilizar la tostadora necesitarás las bolsas que se comercializan para evitar la contaminación cruzada o bien tostar el pan en una sartén limpia. Lava con agua y jabón todos los utensilios y vajilla que necesites antes de preparar la comida. Tampoco utilices la función ventilador del horno.

ENGLISH

1.-Contact the Coeliac Association in the country of destination. They may be able to send you a link to their accredited establishments. 
2.-Prepare the route in advance so that you know where you can eat each day and contact them beforehand to book and make sure you will have options for yourself.
3.-Pack some non-refrigerated packaged products in your suitcase and always carry a couple of them in your handbag. 
4.- In case you cannot find safe options for you, it is always preferable to eat fruit or a packaged gluten-free product bought in a supermarket, rather than taking unnecessary risks that could spoil your trip.
5.- If you have problems with the language of your destination country, print out
this text and carry it with you at all times.
6.- If you choose to stay in a hotel, contact them beforehand by e-mail and make sure you know what options they can offer you for breakfast. Remember that buffets are not suitable due to the constant handling and exposure of food. Ask to be served directly from the kitchen and with the correct protocol to avoid cross-contamination. 
7.- If you are staying in a flat, remember not to use wooden utensils (cutting boards, spoons...) as they are a porous material and no matter how clean they are, traces will never be eliminated. To use the toaster you will need the commercially available bags to avoid cross-contamination or toast the bread in a clean pan. Wash all utensils and crockery with soap and water before preparing food. Do not use the fan function of the oven either. 

bottom of page